Logo Vereniging van Vrienden van Modern Glas
                   
Home Over ons Nieuws Agenda Fjoezzz Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
       
  Activiteiten introductie
   
  Bernardine de Neeveprijs
   
  Lustrumvieringen
   
  Winkel
   
  Vraag en aanbod
   
    Ledenobjecten archief
   
  Atelierbezoek
   
  Incidentele activiteiten
   
   
   
   
   
 
De Vereniging van Vrienden van Modern Glas nodigt kunstenaars /ontwerpers uit een ontwerp in te dienen voor een object voor de leden van de Vereniging.
 
 
Uitgangspunten ledenobject:
De leden van de VVMG in de gelegenheid te stellen een redelijk betaalbaar object te verwerven, Resp. kunstenaars/ontwerpers de gelegenheid te bieden voor het maken van een ledenobject.
 
Uitnodiging:
Kunstenaars/ontwerpers worden uitgenodigd een ontwerp voor een object in te sturen.
De prijs van het object mag maximaal 500 euro zijn inclusief btw en verpakkings- en verzendkosten.
 
Het VVMG bestuur kiest uit de inzendingen een ontwerp. Hierbij wordt meegewogen
- uniciteit
- verhouding prijs/kwaliteit
- reproduceerbaarheid
 
De kunstenaars/ontwerpers van het geselecteerde object wordt gevraagd het 1e object te realiseren voor april 2020. Aan het object en de kunstenaar/ontwerper wordt uitgebreid aandacht besteed in GLAS.
De vereniging zal ervoor zorg dragen dat het object te zien zal zijn tijdens de ALV, op de Glas en Keramiek kunst beurs of op andere wijze.
De leden kunnen het object bestellen via internet. Uitgangspunt is een oplagen tussen de 20-50 exemplaren.
De vereniging zorgt voor het innen van de bedragen en maakt deze bedragen over aan de ontwerpers/kunstenaars als de objecten gereed en afgeleverd zijn.

 
Tijdspad indienen ontwerp:
- Ontwerpen indienen uiterlijk 15 januari 2020
- In februari 2020 selectie object door VVMG bestuur
- Eind april is het 1e object gerealiseerd
- Presentatie minimaal op de ALV, de Glas en Keramiek kunstbeurs, alsook in GLAS nr. 3 en op onze website.
- Leden kunnen het object bestellen tot eind december 2020 via deze website.
- Begin 2021 krijg je te horen hoeveel objecten er zijn besteld.
- Je zorgt voor realisatie van de bestelde objecten voor april 2021.
Je verzorgt de verpakking van de objecten en de verspreiding naar de bestellers.
- Na ontvangst door de bestellers, gaan we over tot de betaling.

HOE:
Je maakt een tekening of schets (max. A4) en stuurt deze digitaal naar mwjn@xs4all.nl
Een groot bestand verzenden via ‘We transfer’.
Aanvullend informatie:
- naam object, de afmetingen en de te gebruiken techniek(en).
- korte motivatie (max. 150 woorden)
- naam adres, telefoonnummer en e-mailadres , eventueel verwijzing naar website
 

Het ontwerp dient uiterlijk 15 januari 2020 binnen te zijn op dit e-mailadres. Je krijgt hiervan een ontvangst bevestiging.
Een uitgebreid overzicht van taken en verantwoordelijkheden van kunstenaar/ontwerper en vereniging vind je in het document ‘bestuurlijke richtlijnen ledenobject’