Glasdag 20 maart 2022

Kort verslag van de Glasdag op 20 Maart 2021

Bestuurszaken

Verslag ALV oktober 2021 en Jaarverslag/Jaarrekening 2021 worden vastgesteld.

De kascommissie is van mening dat kasdocumentatie en de balans een getrouw beeld geven van de financiële situatie van vereniging en verleent het bestuur decharge. Voorgesteld wordt de kascie (Gerard Bekker en Walter van de Vorst) weer te benoemen voor een periode van drie jaar.

Het interim bestuur presenteert een compleet bestuur.
Introductie bestuursleden, lees hier door.
De ledenvergadering accordeert de nieuwe bestuursleden onder applaus.

  1. Voorzitter – Rinus van Helden
  2. Secretaris – Jan Anne Schelling
  3. Penningmeester – Ron Geurts
  4. Vicevoorzitter – Ida Scheijgrond
  5. Bestuurslid – PR en Communicatie – Renée Korbee
  6. Bestuurslid – Activiteiten – Job Meihuizen
  7. Bestuurslid – Beleid en Kwaliteit– Rob de Wolff)

Strategisch plan
Ida Scheijgrond geeft een korte toelichting op het strategisch plan en Rob de Wolff geeft aan welke vragen en toelichting zijn gegeven tijdens de digitale bijeenkomst op 16 maart 2022.

Interim bestuur stelt voor diverse documenten te wijzigen – alle voorstellen worden bij stemming goedgekeurd door de leden.

Rondvraag

Er zijn op de website kunstenaars opgenomen – in het kader van AVG zou geverifieerd moeten worden of dit conform hun wens is. Ook kan dan een illustratie van hun werk worden toegevoegd.
Walter van der Vorst complimenteert het interim bestuur en de leden applaudisseren voor het werk wat er afgelopen maanden na een lastige vorige ALV is gedaan.

De voorzitter bedankt namens bestuur en vereniging de volgende personen:

Harm en Heleen Wolthuis, de eigenaren van Het Dak voor hun support door de jaren heen: Glaskunstbeurs, ledenvergaderingen en overleggen die hebben plaatsgevonden. Zij stoppen in november en het is nog niet duidelijk of en hoe deze locatie behouden blijft.

Gerda Brust, voor haar inzet voor de VVMG sinds 1995, zowel voor het Glasbulletin, Fjoezzz als GLAS magazine.

Marcellino Ervens voor zijn hulp bij de enquête

Aftredend bestuur uit oktober 2021 – Nico Mogendorff, Ria van der Rijt, Maria Niessen, Jos Smeets

Ria van der Rijt wordt door de voorzitter, op persoonlijke titel, bedankt voor de vele hulp in de overgangsperiode het afgelopen half jaar.

15-11
15-13
15-12
15-9
15-8
15-7
15-5
15-4
15-3
15-2
15-1
15-15
15-14
previous arrow
next arrow
Shadow

Lezingen en voordrachten

Krista Israel – The Coburg Prize for Contemporary Glass 2022

De Coburger Glas Preis geeft een overzicht van de huidige trends en ontwikkelingen in de hedendaagse glaskunst. Bedoeling is o.a. dat gebruikte technieken zichtbaar gemaakt worden en op welke manier er rekening gehouden wordt met belangrijke maatschappelijke trends zoals duurzaamheid, verdringing etc. Opvallend is dat er relatief weinig geblazen glas is ingeschreven, dit geeft ook weer welke veranderingen er in de glaskunst plaatsvinden. Tentoonstelling van 10 april tot september 2022. Zie: www.kunstsammlunger-coburg.de

Laurens Geurts – Nationaal Glasmuseum (marketing, communicatie, PR)

Toelichting op situatie van de afgelopen jaren, waarbij vertrek van vorige directeur, COVID en andere dynamiek van invloed waren op de continuïteit. Een sterkte en zwakte analyse werden uitgevoerd, OC&W was bezorgd over het voortbestaan van de bestaande collectie. Nieuwe tentoonstellingen werden voorbereid die ook plaatsgevonden hebben, maar openingen werden uitgesteld en musea moest meermaals gesloten worden.
Mooie documentaire Door glas gezien bij RTV Utrecht (Maker Marjon Rozema) met support van gemeente Vijfherenlanden geeft inzicht in wat er (nog) op gebied van glas in Leerdam gebeurt.
rtv Utrecht door glas gezien
Nieuwe directeur Geertje Jacobs is gestart – eerder werkzaam bij het textiel museum – zij weet hoe de samenwerking kan zijn tussen museum en een werkplaats.

Tentoonstelling over schertsglazen vanaf 1 april 2022.
Laurens dankt de vereniging voor de gift waarmee twee objecten aan de collectie zijn toegevoegd. Zie voor meer: GLAS 3-2020 | GLAS 3-2021 | GLAS 1-2022

Nataliya Vladychko – Beeldend kunstenaar

Studie in Oekraine gedaan, nadruk op tekenen en schilderen. In Mechelen (IKA) verder opgeleid. Toelichting op haar prachtige werk, o.a. kanten zakdoekjes (gezeefdrukt glas), stoomblazen (spinnen), botanisch tekenen, o.a. tekeningen van groei en kiemen van planten. Ze werkt met flameworked borosilicate glass. Dit heeft ze ingezonden voor de Bernardine de Neeve prijs 2021.

Job Meihuizen – Introductie

Job Meihuizen probeert zijn rol en betrokkenheid bij het Nederlandse glas toe te lichten. Hij begint met een foto van zijn eerste tentoonstelling in Nationaal Glasmuseum uit 1996, Glas van de Rietveld, welke in samenwerking met de vereniging ontstond. Job Meihuizen is designhistoricus en start z’n verhaal met een onderzoek in Leeuwarden (Princessehof). Tussen 1999 en 2009 is Job werkzaam geweest als conservator in het Nationaal Glasmuseum. Geeft daarna toelichting op diverse projecten en tentoonstellingen en zijn banen bij meerdere instellingen in Nederland.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.