GLASdag VVMG 22 oktober 2022

Ledendag en lezingen in het voormalig Philips NatLab Eindhoven.
Onderstaand een kort verslag van deze dag, met de belangrijkste besluiten die genomen zijn.

1. Website
Naar aanleiding van de vraag van Maria Niessen betreffende de AVG van maart en vermelding van kunstenaars op de website heeft de voorzitter op 11 april een gesprek gehad met de Autoriteit Persoons Gegevens (APG). Als vereniging wordt bij aanmelding van (kunstenaars)leden gevraagd of zij een verwijzing naar hun website wensen, de zogenaamde opt-in regeling. De APG geeft aan: Het vermelden van een website van derden – leden – kan gezien worden als een gerechtvaardigd belang van de vereniging en haar leden. Het bevat reeds openbare gegevens en is dus toegestaan.

2. Ledenobject
Ledenobjecten in de toekomst. Besloten is hiermee door te gaan, met de mogelijkheid om dit zelfs meer internationaal aan te pakken. Uiteraard is een voorwaarde dat een kwalitatief goed object voor een redelijke prijs wordt aangeboden.

3. Evenementen
Het nieuwe bestuur heeft het eerste halfjaar gebruikt om een aantal zaken duidelijk te krijgen en op een rijtje te zetten. In het najaar was de VVMG aanwezig op diverse aan glas gerelateerde evenementen. Enerzijds om onze eigen leden te ontmoeten, daarnaast om nieuwe leden te werven. Dit is redelijk goed gelukt op de beurzen tot nu toe, in Tubbergen en Amsterdam. Hopelijk kunnen we eind van het jaar constateren dat de teruggang in het ledenbestand die de afgelopen jaren zichtbaar was nu gestopt is. Op de agenda staan nog evenementen in Vaassen, Zutphen en Emmen. En ook op Ameland zijn we zichtbaar met flyers en een banier.
Een terugkerend thema in het bestuur is: hoe kunnen we jongeren en de ‘meelezers’ van de nieuwsbrief, toch potentieel geïnteresseerden, verleiden om lid te worden.

4. Statuten wijziging
De statuten worden goedgekeurd door de leden, met dien verstande dat er een wijziging wordt voorgesteld in de door de notaris voorgestelde plaatsen waar een vergadering kan worden gehouden. De vergadering wil, indien wettelijk mogelijk, de mogelijkheid openhouden om de vergaderingen te koppelen aan interessante exposities. Bijvoorbeeld bij een museum of een nu niet benoemde lokatie.

5. Begroting 2023
– De onzekerheid over energie en papierprijzen is groot. Daarom wordt aan enkele drukkers gevraagd om een offerte voor het drukken van het magazine. Elke offerte voor 2023 is onder voorbehoud van papier en energie prijzen, die momenteel sterk onder druk staan.
– Kunstenaars krijgen een vergoeding voor een atelierbezoek, hier mee verdwijnt dan de vrijwillege vergoeding die deelnemers tot op heden betaalden.
– Op het stipendium komen we in de voorjaars bijeenkomst terug.
– Er wordt, na stemming, een beperkte verhoging van € 6,- op het lidmaatschap doorgevoerd om onder andere het magazine, de Bernardine de Neeveprijs, atelierbezoeken en stipendia te kunnen handhaven.
– Het teruglopen van ons ledenbestand is een belangrijk aandachtspunt. Er zijn in 2022 50 nieuwe leden toegevoegd, in de leeftijdscategorie 50+. Het bestuur werkt een gericht jongerenbeleid uit.

6. Overige initiatieven en activiteiten
– De glasreis naar Coburch is niet doorgegaan omdat het benodigde aantal deelnemers niet gehaald werd.
– De agenda die uit het GLASmagazine is verdwenen, is op een andere manier op de site gezet. Tevens is hier een pagina met diverse opleidingsmogelijkheden bijgevoegd.
– De VVMG is meer actief geworden op social media en met nieuwsbrieven.
Op sociale media is er een groei geweest van gemiddeld 25 % tot bijna 40% op Instagram. Centrale vraag blijft, net als bij de meelezers van de nieuwsbrief, hoe maken we deze mensen lid en verjongen we het ledenbestand.
– De advertentiewerving is in eigen beheer genomen.
– Een familie lidmaatschap of een medebewoner lidmaatschap wordt uitgewerkt.
– Het vinden van legaten en schenkingen wordt actief onder de aandacht gebracht van de leden.
– De kunstmatige scheiding tussen glaskunst en design wordt geslecht.
– Er lopen gesprekken met de Stichting Glaskunst en het Gelders Landschap en Kastelen over de expositiemogelijkheden in Kasteel Cannenburch in Vaassen. De VVMG gaat de eerste tentoonstelling organiseren in het voorjaar van 2024. Voorkeur is om de huidige stichting over te nemen en hierin de organisatie en financiën van de glasexpositie in het kasteel onder te brengen. Dit kan dan met een combinatie van mensen uit het bestuur van de VVMG..
– Er is contact geweest met Titus Eliëns, een van de auteurs van het Glaslexicon dat in 2004 in een 2de druk is verschenen. Het bestuur heeft toestemming gekregen om deze uitgave te actualiseren en uit te breiden. Dit zal dan in de vorm van een website gaan plaatsvinden. Dit is een project dat meerdere jaren gaat beslaan en dat ook steeds geactualiseerd zal moeten worden.
– De VVMG gaat naast de expositie in Kasteel Cannenburch geen evenementen organiseren maar wel als ‘aanjager’ fungeren en ondersteuning bieden bij beurzen en exposities.

2
15
6
5
20
18
21
7
10
16
32
31
11
13
30
35
9
8
17
previous arrow
next arrow
Shadow

6. Lezingen
12.15 uur: Presentatie Christine Vanoppen, ontwerper en maker van het ledenobject 2022. Zij licht haar werk toe en laat dia’s zien van zowel haar werk in opdracht, vooral grote ramen, en haar vrije werk.
Een overeenkomst in haar beide werk is dat het is gebaseerd op zowel de natuur als sterk grafische elementen heeft.
12.45 uur: Lezing Sacha Brienesse over het stipendium dat ze heeft ontvangen uit de opbrengst van de Jubileumveiling.
Sacha neemt ons mee in haar zoektocht naar de optimale manier om op glas te tekenen en graveren.
13.00 uur: Lezing Wil van Hoppe (Philips) en de geschiedenis van de Philips fabrieken. Met nadruk op de ontwikkelingen bij de eigen glasfabrieken. Zowel het industrieel vervaardigen van de lamp ‘bollen’ als het voor de vlam blazen van het technische en laboratorium glas.

Het leuke was dat we, na afloop de Dutch Design Week konden bezoeken. En hier werden geconfronteerd met de nieuwste ontwikkelingen , nl 3 d – geprinte lampen, ook door Philips.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen