Glasdag/ALV 26 November 2022

1
2
2a
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
previous arrow
next arrow
1
1
2
2
2a
2a
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
previous arrow
next arrow
Shadow

Op 26 November is onze najaarsglasdag / ALV gehouden in het Rietveld paviljoen te Amersfoort.
Hier is van de gelegenheid gebruik gemaakt om , na afloop direct de expositie  ‘Glas in beeld’ te bezoeken.

Aan het begin van de vergadering is aan de directeur van het Nationaal Glas Museum een check overhandigd. Door een aantal van de VVMG-leden is ervoor gekozen om bij hun lidmaatschap van de vereniging ook een extra bedrag van 45€ te doneren bestemd voor het Nationaal Glasmuseum. Daardoor kan de voorzitter aan Laurens Geurts van het NGM een mooi bedrag van 1665 € overhandigen.
Verder is deze vergadering de begroting toegelicht en zijn enkele vragen beantwoord. De begroting is door de leden geaccordeerd.
Aangezien de huidige penningmeester heeft aangegeven om met zijn werkzaamheden in het voorjaar van 2024 te stoppen, zijn we blij dat er al een nieuwe kandidaat is die van af nu gaat meelopen met het bestuur om te zorgen dat er een vlekkeloze overgang is naar de nieuwe penningmeester.
Ans Vollering stelt zich voor en ontvangt alvast een warm welkom door de leden. Voor een nadere kennismaking kunt u hier klikken.
Ook worden de leden bijgepraat over de samenwerking met de stichting glaskunst.
De voorjaars glasdag / ALV zal mede als gevolg van deze samenwerking plaatsvinden in de Cannenburch tijdens de expositie Glas – Verstild water op 10 maart.
De voorgestelde wijziging in het huishoudelijk reglement is met algemene stemmen aangenomen.
Verder is er een toelichting gegeven op de stand rondom het ledenobject en de Bernardine de Neeve prijs en zijn de overige activiteiten behandeld.

De vergadering werd afgesloten met een interessante en enthousiaste lezing door Evert Nijland, de ontwerper van ons ledenobject 2023.

Na afloop van het formele gedeelte hebben we een rondleiding door de expositie ‘Glas in Beeld’ gekregen en, wat extra leuk was, door de aanwezige kunstenaars een toelichting op hun werk.

De notulen van deze vergadering kunt u tegemoet zien, zoals gebruikelijk, ruim voor de glasdag ALV in het voorjaar.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.