Jubileum veiling

Inleiding
In eerste instantie zijn de kunstenaars die deelnemen aan de expositie benaderd en via deze weg willen we vereniging breed leden uitnodigen om een stuk in te dienen voor de veiling tbv het Stipendium fonds.
Op deze site vindt u straks het aanbod voor onze veiling: veiling.modernglas.nl
Deze veiling zal in principe eenmalig zijn, maar mocht de reactie en het aanbod positief zijn dan willen we er een vervolg aan geven.

De afspraak is dat de kunstenaar / inbrenger een minimumbedrag voor het object vaststelt, waarmee de veiling begint. De meeropbrengst van de veiling wordt tussen de kunstenaar / inbrenger en de Vrienden van Modern Glas verdeeld. De vereniging gebruikt deze inkomsten voor een extra Jubileum-stipendium, waarmee we de mogelijkheden verruimen om kunstenaars een opleiding te laten volgen en die (deels) te subsidiëren vanuit de Vrienden van Modern Glas. Uiteraard een en ander afhankelijk van de opbrengst van de veiling.

Doel van de veiling
Verkoop kans voor de inbrenger/kunstenaar en extra financiële middelen voor het opleidingsstipendium van de VVMG kunstenaarsleden.
Stipendium is bedoeld om onze leden kunstenaars, die een bijscholing / opleiding willen volgen, gedeeltelijk hiervoor te ondersteunen.
Als voorbeeld van in aanmerking komende bijscholingen / opleidingen denken we o.a. aan:
Northlands Creative – SC/UK, Bildwerk – DE, Mussee du Verre – FR, StipGlas zomeracademie – NL, Urban Glass – USA

Jubileum-Stipendium: Zolang als er budget is uit deze veiling. Voor alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor het stipendium zal het al bekende systeem van aanvragen en toewijzen door de VVMG gelden.

Hoe stellen we ons dat voor
Uw aanmelding voor een object van deze veiling dient uiterlijk 06 Juli bij ons binnen te zijn: jubileum@modernglas.nl
De inbrenger/kunstenaar geeft aan wat de minimum inzet ofwel startbod moet zijn.
In het startbod is inbegrepen: opbrengst inbrenger (inclusief verpakken en verzenden) en 20 % van de opbrengst voor de vereniging.

De verzendkosten komen voor rekening van de inbrenger. Verzending/transport met track en tracé en verzekering naar koper in Europa (landen Europese Unie) dienen dus ingecalculeerd te zijn door de inbrenger. De eventuele BTW lasten van de inbrenger/kunstenaar zijn voor rekening van de inbrenger/kunstenaar. De vereniging is niet BTW plichtig.
(Verzendkosten naar een ander land dan in de EG in overleg met de bieder)
Indien de veilingopbrengst meer is dan het startbod, worden de meeropbrengsten fifty-fifty verdeelt tussen het opleidingsstipendium en de inbrenger/kunstenaar.

Aanbod en proces bieden
De inbrenger/kunstenaar brengt een object in ter veiling. Inbrenger/kunstenaar levert fotomateriaal en correcte omschrijving met afmetingen, gewicht etc aan via jubileum@modernglas.nl.

De jubileumcommissie toetst, beoordeelt en accepteert/weigert aanbod en plaatst in de veiling.

Bieder registreert zich via veiling site en brengt bod uit.
De betalingen van de koper zullen via de vereniging plaatsvinden. Na levering door de verkoper en goede ontvangst door de koper, zal de opbrengst voor de inbrenger/kunstenaar worden overgemaakt door de vereniging.

Tijdsplanning
Publicatie veiling site: veiling.modernglas.nl
Publicatie via website, glasmagazine 3 en nieuwsbrief.
Actief bieden vanaf 27 augustus tot en met 26 september.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.