Klik hier om een printervriendelijke versie te downloaden:

Nieuwsbrief November 2020

Nieuwsbrief November 2020

Beste Glasvrienden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw vereniging. In deze nieuwsbrief staat veel actuele informatie, die wij voor u van belang achten:

Uitnodiging ALV VVMG op 22 november

De bijeenkomst van oktober in de Machinist moest helaas worden afgelast om de bekende redenen. Om toch een aantal onderwerpen dit jaar nog te kunnen afronden is besloten het meer zakelijke deel van de algemene ledenvergadering, bij wijze van uitzondering, digitaal te doen. De presentaties i.v.m. stipendium worden op een later moment ingepland.

Ook aan het afscheid van Renée Jansen-Schulz en Walter van der Vorst, die zich beiden jarenlang hebben ingezet voor onze vereniging, zal op een later tijdstip aandacht besteed worden.

Voor een uitgebreidere kennismaking met het ledenobject 2020 volgt informatie in GLAS 2020/4 en op de website.
De Algemene Leden Vergadering wordt op 22 november a.s. gehouden. Van 12.00 tot uiterlijk 13.30 uur
Deze vergadering vindt, vanwege de Covid-maatregelen, digitaal plaats.

Leden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 20 november.
Na aanmelding ontvangt u vooraf een link met een korte instructie, waarna u op zondag de 22 ste kunt deelnemen.
Opgave vooraf is verplicht. Graag met vermelding van e-mailadres waaronder u wilt deelnemen.
Aanvang vergadering: 12.00 uur.

De agenda van deze middag:

Welkom en vaststelling agenda
Verslag najaarsvergadering 20 oktober 2019
Mededelingen
– Bernadine de Neeveprijs
– Ledenobject
Jaarverslag 2019:
– Inhoudelijk jaarverslag
– Jaarrekening en verslag kascommissie
Concept – begroting 2021
Bestuursvoorstellen:
– Administratiekosten bij handmatige contributiebetaling/ handelwijze bij niet-betalen contributie
Rondvraag
Sluiting

Het verslag 20 oktober 2019 en jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden en staan ook op onze website op de pagina ‘over ons’ klik hier.
De conceptbegroting voor 2021 kunt u hier downloaden en staat ook op onze website op de pagina ‘over ons’, klik hier.

Wij hopen op een goede opkomst online en verwelkomen u graag!

Opgave vooraf is verplicht en mogelijk tot uiterlijk 20 november via info@modernglas.nl

Bestuursvacatures

We zoeken iemand die:

Bestuurslid met affiniteit PR en communicatie

Betrokken is/wil zijn bij het werk van de vereniging

Affiniteit heeft met PR en communicatie en zo mogelijk fondsenwerving

Bij voorkeur ervaring heeft met de gebruikelijke bestuurderstaken

Een teamplayer is

Beschikbaar is voor 1-2 uur per week, flexibel inzetbaar.

Nog vragen/nadere informatie nodig: neem contact op met de voorzitter of secretaris.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

Vacature penningmeester

Ron Geurts heeft in 2020 de functie van penningmeester, waargenomen.

Hij heeft aangeven met deze rol eind 2020 te moeten stoppen, in verband met persoonlijke omstandigheden.

De penningmeester heeft binnen het bestuur een statutaire rol. Hij/zij draagt samen met andere (vrijwillige) bestuursleden financiële verantwoordelijkheid voor de vereniging.

We zoeken iemand die:

Betrokken is/wil zijn bij het werk van de vereniging

Affiniteit heeft met financiën en zo mogelijk fondsenwerving

Is in staat de financiële cijfers in hun context te zien

Zorgvuldig en nauwkeurig kan werken

Functioneert als financieel geweten van het verenigingsbestuur

Bij voorkeur ervaring heeft met de gebruikelijke penningmeestertaken

Een teamplayer is

Beschikbaar is voor 1-2 uur per week, flexibel inzetbaar.

Nog vragen/nadere informatie nodig: neem contact op met de voorzitter of info@modernglas.nl.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

 

Daarnaast zijn we op zoek naar meerdere leden die willen helpen om de vereniging actief te ondersteunen.
Zowel als algemeen bestuurslid als voor andere activiteiten.
De diverse taken kunnen onderling eventueel opnieuw verdeeld worden.
Wij hopen enkele leden te ontmoeten die het leuk vinden om zich in te zetten en de promotie van het moderne glas te ondersteunen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

Jos Geerse is ons op 27 september helaas ontvallen.
Dit betekent een zwaar verlies voor familie en vrienden.

Ook voor de vereniging is het een verlies. Jos had in 2019 aangegeven de twee hieronder genoemde taken op zich te willen nemen.
We zoeken hiervoor nu opvolging. Deze twee taken kunnen door verschillende mensen worden uitgevoerd.

Coördinator beurzen en exposities

Walter van de Vorst heeft de afgelopen 15 jaar als vrijwilliger voor onze vereniging de organisatie van beursactiviteiten, tentoonstellingen en exposities op zich genomen.
Walter had reeds aangegeven hiermee eind 2019 te gaan stoppen.
Wie van de leden wil dit stokje overnemen?

Enige informatie over de taken en tijdsbelasting:
De coördinator benadert leden die zich beschikbaar hebben gesteld om te helpen bij activiteiten, bijv. Glaskunstbeurs, Glasrijk Tubbergen, de Cannenburg Vaassen, e.d.
Daarvoor maakt hij/zij een planning voor de dagen waarop de vereniging acte de présence geeft, zodat vrijwilligers voorkeur kunnen aangeven voor dag en tijdsblok.
Hij/zij stemt met bestuur af over hetgeen op de beurs, expositie aan middelen gebruikt kan worden (banner, flyers, aanmeldformulieren, tarieven, e.d.). Dit is vooral een bestuurlijke aangelegenheid.
Hij/zij zorgt voor inrichting stand en aan het einde ook voor de afbouw. Een aantal spullen ligt in de opslag.
Dit is iets dat de coördinator zelf kan doen of natuurlijk ook kan delegeren. Kwestie van afspraken maken.
Na afloop zorgt de coördinator (in overleg met bestuur) voor een bedankmail aan de vrijwilligers.
Tijdsbelasting:
In de aanloop naar een beurs een 6 – 8 uren voor mailwisseling, informatieverstrekking, rooster maken, vrijwilligers informeren, afstemming met bestuur. Op jaarbasis gaat het gemiddeld om 3 tot 4 activiteiten. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden van vrijwilligers.
Verder wordt tijdens en na de beurs/expositie nog enige tijd gevergd .

De coördinatie van betreffende activiteiten vindt plaats in afstemming met het bestuur. Ook andere vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Belangstellenden kunnen zich melden via info@modernglas.nl

Beheerder ledenbestand
Het bestuur van VVMG is op zoek naar een nieuwe beheerder ledenbestand. Ron Geurts heeft de afgelopen periode de ledenadministratie van Renée Jansen-Schulz, die dit tientallen jaren heeft gedaan, overgenomen en in een digitaal systeem overgezet. Wegens verandering in zijn persoonlijke situatie ziet hij geen kans om dit voort te zetten.
Het ledenbestand is essentieel voor de vereniging, het is nodig voor het up-to-date houden van het ledenbestand, de inning lidmaatschapsgelden en het versturen van GLAS en de Nieuwsbrief.
Het ledenbestand is nu volledig digitaal opgezet en er is een koppeling met de financiële administratie.
We zoeken iemand die:
Secuur is met het invoeren van gegevens, op een prettige manier het contact onderhoudt met de leden en tijdig de verzender voorziet van de juiste informatie voor de verzending van GLAS.
Als ledenbestand beheerder heb je contact met de leden, het secretariaat, de penningmeester en de verzender van GLAS.
Vanzelfsprekend hanteer je de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens  (AVG), volgens het beleid van de vereniging.

De coördinatie van betreffende activiteiten vindt plaats in afstemming met het bestuur. Ook andere vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Belangstellenden kunnen zich melden via info@modernglas.nl

Jubileum VVMG in 2021

In 1986 werd de Vereniging van Vrienden van Modern Glas opgericht door een aantal mensen, waaronder D. Copier en B. de Neeve. Dat betekend dat in 2021 onze vereniging 35 jaar bestaat!
De vereniging, aanvankelijk een kleine groep mensen die het hedendaagse glas wilde promoten, waren voornamelijk leden uit het westen van het land. Door de jaren heen is de vereniging groter en internationaal uitgegroeid .
Wij willen uiteraard ons jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Ondanks de wetenschap dat het covid 19 virus nog onder ons is, laten we ons er niet van weerhouden om plannen te maken met het vertrouwen dat er in 2021 toch het een en ander mogelijk zal zijn.
De plannen die we hebben zullen in Glas magazine 4 – 2020 en op onze site verder uitgewerkt worden.
Op onze site zal dan regelmatig een update verschijnen met de actuele situatie en verwachting voor het verdere verloop van het jubileumjaar.
We kunnen u alvast verklappen dat het centrale thema dat wij gekozen hebben voor dit jaar VERBINDING is.

Bernardine de Neeveprijs

De expositie met de geselecteerden van de Bernardine de Neeveprijs in het Nationaal Glas Museum is uitgesteld. Zoals een ieder waarschijnlijk wel weet zijn de musea in Nederland tot 20 November gesloten.
De Bernardine de Neeve Prijs expositie: Ambacht als aanjager van vernieuwing, zal nu plaatsvinden van 20 november 2020 – 31 januari 2021.
Dit uiteraard onder voorbehoud van de Corona maatregelen.

Nieuwe website
Zoals u aan deze Nieuwsbrief ziet is de opmaak anders dan vorige nieuwsbrieven.

De reden hiervan is dat we een nieuwe website hebben ontwikkeld. Wij hopen dat deze duidelijker is, in ieder geval wordt hier nu rekening gehouden met het device (= apparaat)  waarop u ons bezoekt (z.g. een responsieve website)

ACTIE: Doe een GLAS – MAGAZINE OVER GLASKUNST CADEAU
De komende maanden bieden we de kans om een Glas Magazine los aan te kopen of cadeau te doen. U kunt het tijdschrift krijgen voor een bijdrage in de kosten ad € 17,50 inclusief verzendkosten voor Nederland en € 20 inclusief verzendkosten voor België, door een e-mail te sturen met uw contactgegevens en het verzendadres naar info@modernglas.nl en het bedrag over te maken op IBAN: NL51 INGB 0000 490504 t.n.v. Vereniging van Vrienden van Modern Glas.