Ontwerp ledenobject 2021

De Vereniging van Vrienden van Modern Glas nodigt kunstenaars /ontwerpers uit een ontwerp in te dienen voor
het ledenobject voor het lustrumjaar 2021.

Uitgangspunten ledenobject:
De leden van de VVMG in de gelegenheid te stellen een object te verwerven, resp. kunstenaars/ontwerpers de gelegenheid te
bieden voor het maken van een ledenobject.

Uitnodiging:
Kunstenaars/ontwerpers worden uitgenodigd een ontwerp voor een object in te sturen. De prijs van het te realiseren object mag maximaal 500 euro zijn inclusief btw en verpakkings- en verzendkosten.
Het VVMG bestuur kiest uit de inzendingen een ontwerp. Hierbij wordt meegewogen:
– uniciteit
– verhouding prijs/kwaliteit
– reproduceerbaarheid.

Tijdspad indienen ontwerp:

Tijdspad indienen ontwerp is verlengd:
– Ontwerpen indienen uiterlijk 15 mei 2021.
– In eind mei 2021 selectie object door VVMG bestuur; 1 juni 2021 bekendmaking geselecteerd ontwerp.
– Realisatie 1e object z.s.m. uiterlijk 15 juli 2021.

Hoe:
Je maakt een tekening of schets (max. A4) en stuurt deze met aanvullende informatie digitaal naar mwjn@xs4all.nl.
Een groot bestand svp verzenden via
We transfer’.

Gevraagde aanvullende informatie:
– Naam object, de afmetingen en de te gebruiken techniek(en).
– Korte motivatie (max. 150 woorden).
– Vraagprijs.
– Naam adres, telefoonnummer en e-mailadres.
– Eventueel verwijzing naar website.

Het ontwerp dient uiterlijk 15 mei 2021 binnen te zijn.
Je krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Een uitgebreid overzicht van taken en verantwoordelijkheden van kunstenaar/ontwerper en vereniging vind je in het document ‘bestuurlijke richtlijnen ledenobject’

Presentatie geselecteerd object:
– Publicatie in Glas magazine 3.
– Op de website.
– Presentatie op de ledenvergadering in het najaar.
– Plaatsing 1e Object op de Glas & Keramiek Kunstbeurs.
– Plaatsing in Glasmuseum Leerdam.
– Eventueel bij andere glastentoonstellingen.

Leden kunnen het object bestellen tot eind december 2021 via de website.

Begin 2022 krijgt de kunstenaar/ontwerper te horen hoeveel objecten er zijn besteld. Deze zorgt voor de realisatie van de bestelde objecten voor april 2022.
Uitgangspunt is een oplage tussen de 20-50 exemplaren.
De vereniging zorgt voor certificaten, het innen van de bedragen en maakt deze bedragen over aan de ontwerpers/kunstenaars als de objecten gereed en afgeleverd zijn. De kunstenaar/ontwerper verzorgt de verpakking van de objecten en de verspreiding naar de bestellers.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.