VVMG Stipendium

Om de vorming van onze internationale glaskunstenaars te intensiveren en experiment en vernieuwing te bevorderen kent de Vereniging het stipendium. Een financiële ondersteuning, die jaarlijks wordt toegekend, aan getalenteerde glaskunstenaars die met glas als hoofdmateriaal werken.

Op basis van de ingediende aanvragen stelt de vereniging € 500,- per persoon beschikbaar aan 2 kunstenaars die een beroep doen op ondersteuning bij het volgen van een glasopleiding/stage/masterclass/workshop.
De kosten van de betreffende activiteit worden vergoed tot een max. van € 500. Alle bijkomende -/meerkosten zijn voor eigen rekening.

De criteria voor toekenning luiden:
– de aanvrager is lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, vermeld lidnr.
– de aanvrager dient een kwalitatief goed studieplan in. Voor verdere richtlijnen: link naar betreffende document bij bestuurlijke documenten.

De aanvraag kan gedaan worden bij het secretariaat van de Vereniging.
Deze moet vóór 31 mei van het lopende jaar ontvangen zijn. De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst.
Het bestuur neemt vóór 1 juli een besluit over de toekenning.

Aanvullend:
De aanvrager is bereid om van zijn/haar studie-ervaring verslag te doen.
Van één en dezelfde aanvrager kan ten hoogste in 2 jaren een aanvraag worden gehonoreerd.

Toekenning Stipendium

2021 Patricia Overdam, Oscar van de Linden en Sacha Brienesse
2020 Marjan van Schaik
2019 Martine Knoppert en Nathaliya Vladychko
2018
2017 Candida van Nugteren

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.