Home Over ons Nieuws Agenda Glas/Fjoezzz Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
 
  Introductie
   
  Vriendenprijs
   
  Reglementen en doelstelling
   
   
 
 
 
   
  Ledenobject
Willem Heesen 1987
   
   
   
 
Over ons
 
Wij zijn een vereniging van liefhebbers, kunstenaars, verzamelaars en galeriehouders. Ook instellingen zoals musea en opleidingsinstituten maken deel uit van onze Vereniging.
 
Doel
De vereniging heeft als doel:
- Het wekken van belangstelling voor Modern en Hedendaags Glas.
- Het stimuleren en ondersteunen van eigentijdse ontwikkelingen in de glaskunst.
- Het (doen) uitgeven van publicaties over moderne glaskunst.
Zie voor een uitgebreidere omschrijving de hoofdlijnen van ons beleidsplan.
 
In onze naam komt het begrip “Modern Glas” voor. Dit is een begrip uit de kunsthistorie en verwijst naar de stroming in de kunst vanaf ca 1890. Onder hedendaags glas wordt de periode vanaf 1960 begrepen. In Leerdam is al in 1917 de basis gelegd voor het moderne Nederlandse glas.
 
Wat we doen
Onze Vereniging is een vrijwilligersorganisatie. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die de Vereniging presenteren op beurzen en glasmanifestaties. We organiseren jaarlijks de tot standkoming van een exclusief ledenobject, we bezoeken in kleine groepjes de ateliers van kunstenaars en we kennen eens per drie jaar de glas-stimuleringsprijs toe, die vernoemd is naar Bernardine de Neeve – oud-conservator van museum Boijmans van Beuningen. Kijkt u verder onder activiteiten voor een meer gedetailleerd overzicht van waar wij ons mee bezig houden.
 
Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: de hr. N. (Nico) Mogendorff(voorzitter), mw. R. (Ria) v.d. Rijt,(secretaris), Ad Interim: de hr. R. (Ron) Geurts (penningmeester) en de leden mw. N. (Nikè) Haverkamp, mw. M (Maria) Niessen, en de hr. M. (Marcel) Brouwer.
Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers die hooguit een onkosten vergoeding ontvangen.
Zie hiervoor onze regeling onkosten vergoeding.

 
Het financiële jaarverslag 2019 kunt u hier downloaden.
Het jaarverslag over 2019 kunt u hier downloaden.
Eveneens kunt u hier downloaden het jaarverslag van de Stichting Modern Glas.

Een actueel verslag van onze laatste activiteiten word weergegeven op de pagina nieuws. En op de pagina activiteiten vindt u een overzicht van wat er zoal gebeurd bij onze vereniging.
De begroting voor 2020, zoals behandeld is op de ALV van 21 oktober 2019 kunt u hier downloaden.

Tevens kunt u hier de conceptbegroting voor 2021 downloaden en de Beleidsnota Administratiekosten

 
Ledenvergadering
 
Voor personen of organisaties die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden voor de glaskunst, heeft de Vereniging een eervolle prijs in het leven geroepen. Kijkt u hier naar de lijst van namen van degenen die tot dusver voor deze Vriendenprijs in aanmerking kwamen.
 
Is uw interesse gewekt en wilt u zich aansluiten bij onze Vereniging, ga dan naar het aanmeldingsformulier, waar u tevens alle voorwaarden kunt lezen. Mocht u verdere informatie wensen, het secretariaat helpt u graag verder.
Nieuwsbrief
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van nieuws vanuit onze Vereniging, meldt u zich dan aan voor de kosteloze toezending van onze nieuwsbrief.
Mocht u, om wat voor reden dan ook, problemen hebben met het aanmelden voor de nieuwsbrief, kunt u ook een separaat mailtje sturen aan onze ledenadministratie.
 
AVG
Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving veranderd en is de Algemene Verordening Gegevens- bescherming van kracht geworden. Wij hebben ons beleid hierop aangepast. Onze Privacyverklaring kunt u hier downloaden. Daar kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40411751
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ons bankrekeningnummer is ING 490504.
Het fiscaal nr van onze vereniging is 8053.41.079