Bestuursvacature

We hebben de volgende vacatures:

Bestuursleden A) met affiniteit PR en communicatie en B) Secretariaat

Nog vragen/nadere informatie nodig: neem contact op met de voorzitter of secretaris.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken met een mailtje aan info@modernglas.nl

Daarnaast zijn we op zoek naar meerdere leden die willen helpen om de vereniging actief te ondersteunen.

Wij zoeken mensen in zowel België als Nederland.

Nieuwe directeur Nationaal Glasmuseum.

Als de nieuwe directeur-bestuurder van het Nationaal Glasmuseum is mevrouw Jacobs benoemd.
Geertje Jacobs is op 17 mei jl. met haar werkzaamheden in Leerdam begonnen en heeft haar ervaring in de museumwereld opgedaan in onder meer het Textielmuseum in Tilburg en het Noordbrabants Museum in ’’s-Hertogenbosch.
Als een van de aantrekkelijke kanten van het werk voor het Glasmuseum, ziet zij de combinatie met de werkplaats/Glasblazerij en het levend houden van een ambacht.
Mevrouw Jacobs heeft in Utrecht kunstgeschiedenis gestudeerd.
Zie ook: www.nationaalglasmuseum.nl
De Vereniging wenst haar succes en veel inspirerende tentoonstellingen toe.
Wij zien uit naar een goede samenwerking.

Namens het verenigingsbestuur:
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering/ ledendag d.d. 31 oktober 2021
Locatie: Het Dak, Tiendweg 9A, 4142EG Leerdam
ATTENTIE: de locatie is een horeca-gelegenheid. I.v.m. corona-maatregelen vindt bij binnenkomst de corona check (QR-code) plaats.
Het programma van deze dag:
Vanaf 12 uur: Tafeltjesproject voorafgaande aan, in de pauze en na de bijeenkomst.
Ontvangst vergadering vanaf 13.00 uur met koffie/thee.
A. Agenda verenigingsdeel vergadering statutair (van 13.15 tot ongeveer 14.15 uur)
1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag algemene ledenvergadering 22 nov. 2020
3. Mededelingen inclusief dankbetuigingen Renée Jansen en Walter vd Vorst
4. Jaarverslag 2020
Verslag kascommissie en financieel verslag 2020
5. Benoeming kascommissie 2022
6. Begroting 2022
7. Jubileumjaar 35 jaar VVMG
8. Verdere punten
– Bestuurszaken, waaronder (zie ALV nov 2018) verkiezingen 2 de termijn Maria Niessen, Jos Smeets en  Nico Mogendorff
– (Bestuurs)vacatures
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Betreffende documenten kunt u vinden op de pagina documenten, lees door >>

B. Agenda inhoudelijk deel
A. Introductie en toelichting ledenobject 2021
Videopresentatie door Frank van den Ham
B. Presentatie van Martine Knoppert
Zij deelt, als een winnaar van het stipendium 2019, de resultaten van het geleerde voor haar werk.
C. Uitreiking prijs fotowedstrijd jubileum in aanwezigheid van JanHein van Stiphout.
D. Voorafgaand, in de pauze en aansluitend: het tafeltjesproject…..en afsluiting

U wordt dringend verzocht u op te geven bij deelname via info@modernglas.nl met vermelding van het aantal personen

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.