Periodiek schenken aan de VVMG

Met een periodieke schenking legt u vast dat u minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag geeft. Daarmee worden uw jaarlijkse schenkingen volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het belastingvoordeel kunt u méér doen voor de vereniging, zonder dat het u meer kost. Uw lidmaatschap is bij de schenking inbegrepen.

Meer geven voor hetzelfde bedrag
Stel dat u bereid bent €100 per jaar uit te geven voor de vereniging en dat u jaarlijks 37,1% inkomstenbelasting betaalt.
U legt vast dat u periodiek €159 per jaar schenkt. Die schenking kunt u aftrekken van uw belastbaar inkomen. U betaalt daarover géén 37,1% inkomstenbelasting.
Dat scheelt u dus 37,1% van €159 = €59. Dit bedrag krijgt u terug van de belasting.
Zo kost uw schenking U dus uiteindelijk €100, terwijl er €159 naar de vereniging gaat!

Uw extra voordeel:
Omdat wij een culturele ANBI zijn mag U €159 x 1,25 = €199 aftrekken bij uw belastingaangifte. U krijgt dan ongeveer €74 terug in plaats van €59.

Hoe verzorgt u een periodieke schenking?
Voor een schenking aan onze vereniging volgt u de volgende stappen, waar we u uiteraard ook graag bij helpen:
1. Download het formulier Periodieke schenking aan VVMG, onderstaand de link naar het formulier (pdf)
Overeenkomst periodieke gift VVMG
2. De overeenkomst bestaat uit twee exemplaren. Eén voor u en één voor ons.
3. Vul de overeenkomsten in, print en onderteken ze.
4. Geef in de betalingsvolmacht aan hoe u wilt betalen.
5. Stuur beide overeenkomsten en de betalingsvolmacht naar:
VVMG, De Groote Rede 50, 5247 LA Rosmalen.
6. Nadat wij de overeenkomst hebben verwerkt en ondertekend, krijgt u één exemplaar terug. Hiermee is de periodieke schenking formeel vastgelegd en is de vereniging de komende jaren verzekerd van uw steun.

Persoonlijk contact
Hebt u geen printer, wilt u hulp bij het invullen of hebt u andere vragen? Neem contact op via email: penningmeester@modernglas.nl.

We helpen u graag!

Praktische zaken:
Kosten en minimumbedrag
Aan het in orde maken van het schenkingsformulier zijn géén kosten verbonden. Wel vragen wij u vriendelijk om, vanwege de administratieve lasten, een minimumbedrag aan te houden van €60 per jaar (minimum bedrag voor aftrek inkomstenbelasting).
Lidmaatschap inbegrepen vanaf €150 per jaar
Bij een jaarlijks bedrag vanaf €150 per jaar van uw periodieke schenking is het lidmaatschap van vereniging inbegrepen. U blijft (of wordt) dus lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas.
Looptijd
Bij een periodieke schenking geldt een looptijd van minimaal 5 jaar. Wij adviseren om in het formulier te kiezen voor de optie ´voor onbepaalde tijd´. U kunt dan na 5 jaar nog steeds gewoon stoppen met schenken, maar besluit u om langer door te gaan dan hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten. Wilt u na 5 jaar het bedrag verhogen of verlagen, dan is een nieuw formulier nodig. Wij helpen daar graag bij.
Overboeking
Kiest u ervoor uw schenkingen zelf over te maken, gebruik dan bankrekening NL51INGB0000490504 t.n.v. VVMG te Rosmalen. Vermeld hierbij dat het om een periodieke schenking gaat met uw transactie- en lidmaatschapsnummer erbij.
Belastingaangifte
Vermeld in uw belastingaangifte bij uw periodieke schenking het culturele ANBI/RSIN-nummer van de VVMG: 805341079.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.