Vriendenprijs VVMG

Voor personen of organisaties die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de glaskunst en/of de vereniging heeft VVMG een eervolle prijs in het leven geroepen.

De Vriendenprijs, een kunstwerk van een hedendaagse glaskunstenaar, heeft VVMG sinds de oprichting mogen uitreiken aan:

1987 Sybren Valkema, kunstenaar/pionier studioglas/oprichter Glas afdeling Rietveld academie (Object Bert Frijns)

1988 Elka Schrijver, Publicitische arbeid onder andere over (modern) glas en kristal (Object A. D. Copier)

1989 Leendert van der Linden, meesterglasblazer (Object Durk Valkema)

1990 Willem Heesen, kunstenaar (Object Sybren Valkema)

1991 Dorris U. Kuyken-Schneider, conservator Boijmans (Object Frank van den Ham)

1992 Jaap de Harder, galeriehouder (Object Tosca Overdiep)

1993 Titus Eliëns, eindredacteur Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw (Object Bert Frijns)
1994 Floris Meydam, Vormgever/kunstenaar (Object Maria van Kesteren)

1996 Renee Jansen – Schulz, ledenactiviteiten zoals ledenadministratie en organisatie atelier bezoeken (Object Marie Meszaros)

1998 Miep Singelenberg – mede-oprichter VvMG, samensteller Lexicon (Object Richard Meitner)

2004 Rob van den Doel, Galeriehouder, postuum uitgereikt (Object van Gareth Williams)

2006 Peter Danz, voorzitter Vereniging Vrienden van Modern Glas (Object Frank van den Ham)

2007 Harm Wolthuis, organisator jaarlijkse Glaskunstbeurs en promotor van glas kunst (Object Bibi Smit)

2008 Rinus en Tonny van Helden, ledenactiviteiten zoals organisatie ledenbeurs, workshops, website (Object Richard Meitner)

2011 Angela van der Burght, hoofdredacteur Glas Bulletin en daarna Fjoezzz (Object Simone van Bakel)

2017 Louis Visseren, voormalig bestuurslid. Heeft zijn bestuursfunctie jarenlang doorgezet ondanks dat hij niet meer in het bestuur zat. (Object Geir Nustad)

2024 Ron Geurts, penningmeester (Object Alfredo Barbini)

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.