Onze Organisatie

VVMG is een ANBI die volledig afhankelijk is van de grote inzet van onze bestuursleden en actieve vrijwilligers. Een overzicht van onze organisatie vindt u hier.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV komt tweemaal per jaar bij elkaar en stelt jaarlijks de verslagen vast.
De vergadering wordt meestal gecombineerd met een of meerdere lezingen, rondleidingen of het bezoek aan een tentoonstelling.

Bestuur

De vereniging heeft momenteel een interim bestuur, die een opdracht heeft vanuit de ALV, om een nieuw bestuur voor te stellen op de voorjaars vergadering en de zaken waar te nemen. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: de hr. R (Rinus) van Helden – Voorzitter, De Hr. R. (Ron) Geurts – Penningmeester, Mw. I  (Ida) Scheijgrond – Bestuurslid en tot een overdracht aan haar opvolger Mw. R. (Ria) van de Rijt – Secretaris.

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers die voor hun werkzaamheden alleen een onkostenvergoeding ontvangen.

Er zijn nog diverse vrijwilligers actief voor o.a. de organisatie van verschillende activiteiten: zoals atelierbezoeken en de presentatie van de vereniging bij tentoonstellingen en beurzen en niet te vergeten de redactieraad Glas.

Voor bestuur en vrijwilligers is een W.A. verzekering afgesloten.

Ledenadministratie: ledenadministratie@modernglas.nl

Webmaster en overige online ondersteuning: Rinus van Helden
webmaster@modernglas.nl

Coördinator Bernardine de Neeveprijs: Han de Kluijver

Coördinator Ledenobject: Maria Niessen

Coördinator social media: Ria v.d. Rijt

Coördinator vertegenwoordiging vereniging op beurzen: vacature

Coördinator atelierbezoeken: Maria Niessen

Redactie: Piet Augustijn

Advertenties en agenda Glas Magazine: Gerda Brust adverteren@modernglas.nl

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.