Er zijn nog diverse vrijwilligers actief voor o.a. de organisatie van verschillende activiteiten: zoals b.v.  atelierbezoeken, aanwezig zijn op sociale media en de presentatie van de vereniging bij tentoonstellingen en beurzen en niet te vergeten de redactieraad Glas.

Voor bestuur en vrijwilligers is een W.A. verzekering afgesloten.

Ledenadministratie: ledenadministratie@modernglas.nl Ronald Janzee

Webmaster en overige online ondersteuning: Rinus van Helden
rinus@rinodesign.nl

Coördinator Bernardine de Neeveprijs 2024: Job Meihuizen

Coördinator Ledenobject: Job Meihuizen

Social media en agenda: Mirjam Strijbos,(coördinator) Marjan Smit, Marjan van Schaik, Tinka de Jong

Continuïteit commissie: Mignon van der Laan, Simone Tuinenberg en Mirjam Strijbosch

Coördinator vertegenwoordiging vereniging op beurzen etc: Rinus van Helden

Kas commissie: Walter v.d. Vorst, Gerard Bekker

Coördinator atelierbezoeken: Milja Schreijer

Hoofdredacteur: Piet Augustijn

Advertenties in GLAS Magazine: adverteren@modernglas.nl

Onze Organisatie

VVMG is een ANBI die volledig afhankelijk is van de grote inzet van onze bestuursleden en actieve vrijwilligers. Een overzicht van onze organisatie vindt u hier.

De Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV komt tweemaal per jaar bij elkaar (Glasdag) en stelt jaarlijks de verslagen vast.
De vergadering wordt meestal gecombineerd met een of meerdere lezingen, rondleidingen of het bezoek aan een tentoonstelling.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:
De hr. J.A. (Jan Anne) Schelling – Voorzitter, Mw. I  (Ida) Scheijgrond – Secretaris, De Hr. R. (Ron) Geurts – Penningmeester, Mw. R. (Renée) Korbee, Bestuurslid – PR en Communicatie, De Hr. J. (Job) Meihuizen, Bestuurslid – Activiteiten, De Hr. R. (Rob) de Wolff, Bestuurslid – Beleid en Kwaliteit, de hr. R (Rinus) van Helden bestuurslid – website, soc. media, nieuwsbrief

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers die voor hun werkzaamheden alleen een onkostenvergoeding ontvangen.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.