Ambacht als aanjager van vernieuwing

Bernardine de Neeve-prijs 2020-2021
Expositie nu van 20-11 t.m. 31-01-2021

De 9e Bernardine de Neeve-prijs gaat naar een volgende fase. De geselecteerden zijn bekend.

Er zijn 30 inzendingen voor Bernardine de Neeve-prijs binnengekomen, waarvan 23 vrouwen. We hebben naast de aankondiging in GLAS ook nog een advertentie geplaatst in BK informatie. De inzendtermijn was verlengd tot 1 juli. De Corona- regels spelen ons nog steeds danig parten, zodat is besloten om voor de eerste jury ronde een schriftelijke selectie te maken. Aan de jury is gevraagd om een eerste selectie van 15 kandidaten te maken, waarbij de eerste 10 worden opgenomen in de tentoonstelling. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 11 geselecteerden, waarvan 9 vrouwen. Daar de Glas- en Keramiekbeurs in Leerdam (6,7 en 8 november) dit jaar niet doorgaat wordt de tentoonstelling nu gehouden in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
De jury heeft uit de dertig inzendingen elf kunstenaars geselecteerd.

Deze elf geselecteerden presenteren hun werk nu van 20 november t/m 31 januari 2021 in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.

De coronaregels waren bij de beoordeling van de inzendingen nog steeds een belemmering, zodat werd besloten om voor de eerste juryronde een schriftelijke selectie te maken aan de hand van het ingezonden beeldmateriaal. Aan de jury, bestaande uit Christine Vanoppen (docent glaskunst Academie Berchem en glaskunstenaar); Anne Vanlatum (artistiek directeur MusVerre, Frankrijk); Sue Schiepers (kunsthistorica en galeriehoudster); Tomas Hilleband (kunstenaar /conservator en projectleider tentoonstellingen Museum JAN); Jens Pfeifer (kunstenaar en hoofd glasafdeling Gerrit Rietveld Akademie); Hein van de Water (gastdocent en kunstenaar) en Han de Kluijver, voorzitter (architect, glaskunstenaar), is door secretaris Piet Augustijn (eindredacteur Glas) gevraagd om een selectie van vijftien kandidaten te maken. De eerste tien (van hoogste naar laagste aantal punten) zouden dan worden opgenomen in de tentoonstelling. Uiteindelijk heeft dit geleid tot elf geselecteerden, waarvan negen vrouwen, die nu deelnemen aan de tentoonstelling.

De geselecteerde kunstenaars zijn: Ellen Brouwers, Anne Büscher, Paul Funcken, Carl van Hees, Krista Israel, Sanja Medic, Barbara Nanning, Judith Roux, Jenny Ritzenhoff, Nataliya Vladichko en Elke Van Werde. Tijdens de tentoonstelling kiest dezelfde jury maximaal drie genomineerden om nieuw werk te maken voor de definitieve keuze. Daarvoor krijgen zij ieder een bijdrage van € 2000,-. In september 2021 presenteren de genomineerden zich met dit nieuwe werk, aangevuld met oudere werken, in Museum JAN in Amstelveen. Tijdens die tentoonstelling wijst de jury de winnaar aan van de Bernardine de Neeve-prijs 2021. De winnaar ontvangt een cheque van € 5000,-.

Zie voor actuele openingstijden: www.nationaalglasmuseum.nl

Tijdens deze tentoonstelling kiest dezelfde jury maximaal drie genomineerden om nieuw werk te maken voor de definitieve keuze. De genomineerden krijgen ieder een bijdrage van € 2000,- voor het maken van dat werk. In september 2021 presenteren de genomineerden zich met dit nieuwe werk, aangevuld met oudere werken, in Museum JAN in Amstelveen. Tijdens die tentoonstelling wijst de jury de winnaar van de Bernardine de Neeve-prijs 2021 aan. De winnaar ontvangt een cheque van € 5000,-.

Helaas werden dit keer ook niet alle inzendingen geselecteerd voor deelname aan de prijs, maar mijn advies voor degenen die niet geselecteerd zijn is, om het niet persoonlijk op te vatten, door te gaan met het maken van je eigen werk, blijven zoeken naar mogelijkheden, en als dat niet lukt, je eigen mogelijkheden creëren. Uiteindelijk kan er maar één winnaar zijn. Als architect en kunstenaar weet ik maar al te goed hoe lastig het is om je werk te laten beoordelen door een jury”.

Han de Kluijver, Voorzitter jury

Download via onderstaande link het artikel uit Glas, Magazine voor glaskunst

Glas_3_2020_BdNeeve-1

Criteria

De jury heeft een lastige taak gehad om een gedegen oordeel te vellen over de artistieke waarde van de ingezonden werken. Is het werk goed gemaakt en heeft het een sterk visueel of emotioneel karakter? Welke impact heeft het werk? Originaliteit en innovatie zijn zeer belangrijk. Heeft de kunstenaar een innovatieve techniek gebruikt; is het werk visueel origineel; maar ook: zijn de boodschap en het concept van het werk relevant en origineel?
Het is onvermijdelijk dat veel kunstenaars vandaag de dag door dezelfde omgeving worden geïnformeerd, door dezelfde bronnen en de tijdgeest. Hun werk kan oppervlakkige overeenkomsten vertonen, maar het kan nog steeds origineel zijn in concept.

De jury

De inzendingen werden begin juli beoordeeld onder voorzitterschap van Han de Kluijver (architect, glaskunstenaar), door een jury die verder bestaat uit:
• Christine Vanoppen (docent glaskunst Academie Berchem en glaskunstenaar);
• Anne Vanlatum (artistiek directeur MusVerre, Frankrijk);
• Sue Schiepers (kunsthistorica en galeriehoudster);
• Tomas Hilleband (kunstenaar /conservator en projectleider tentoonstellingen Museum JAN);
• Jens Pfeifer (kunstenaar en hoofd glasafdeling Gerrit Rietveld Akademie);
• Hein van de Water (gastdocent en kunstenaar).
De Secretaris van de jury is Piet Augustijn (eindredacteur Glas).

Christine Vanoppen (1962) studeerde Beeldende Kunsten aan het Sint-Lucasinstituut in Hasselt (BE) en vervolgens Monumentale Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (BE). Tijdens deze opleiding koos ze voor de specialisatie van vlakglas en glasramen. Deze keuze werd ingegeven door het feit dat ze opgroeide in een aannemersfamilie, waardoor het architecturale en monumentale van begin af aan haar interesse had. Door het werken met glasramen raakte ze meer en meer geïnteresseerd om ook vrij werk in glas te maken. Ze begon te experimenteren en volgde verschillende aanvullende opleidingen, waaronder de opleiding glaskunst aan het Instituut voor Kunstambachten te Mechelen, onder leiding van Miloslava Svoboda en Koen Vanderstukken. Daarnaast nam ze deel aan workshops voor specifieke technieken zoals glasblazen, casting, emaille en zeefdruk op glas. Naast haar werk in haar glasstudio is ze ook docent aan de afdeling Glaskunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten van Berchem (Antwerpen) (BE).

Anne Vanlatum (1966) volgde de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent. Daarna heeft ze in Parijs verder gestudeerd aan de EAC (Kunstmanagement). Haar passie voor glas bracht haar ertoe om stages te lopen in Parijse galeries, waardoor ze de kunst van hedendaags glas kon ontdekken, wat haar specialiteit werd. In 1991 begon ze als assistente van de Lalique-tentoonstelling in het Musée des arts Décoratifs in Parijs en daarna werd ze aangesteld als documentaliste van het Centre du Verre. In december 1997 nam Anne Vanlatum de leiding over van het glasmuseum in Sars-Poteries, waar ze sinds meer dan 20 jaar talrijke tentoonstellingen organiseert, een actief acquisitiebeleid voert, maar ook internationale kunstenaars uitnodigt voor residenties, demonstraties of workshops.

Tomas Hillebrand (1977) is conservator en projectleider van de tentoonstelling in Museum JAN in Amstelveen. Tomas heeft van 1997-2002 de Rietveld Academie gedaan en is ook werkzaam als kunstenaar.

Sue Schiepers (1973) is kunsthistorica. Ze maakte gedurende zes jaar tentoonstellingen in opdracht van het Kunstforum Würth in Turnhout. Haar fascinatie voor glaskunst is eigenlijk op toevallige wijze ontstaan, tijdens het samenstellen van de glastentoonstelling ‘Breekbaar’. De glasmicrobe heeft haar sindsdien niet meer losgelaten. Momenteel heeft Sue Schiepers haar eigen kunstgalerie gespecialiseerd in hedendaags glas in Hasselt. Hiernaast werkt ze ook als onafhankelijke curator.

Hein van de Water (1954) werkt sinds halverwege de jaren tachtig als autonoom kunstenaar en ambachtsman met koud, warm en heet glas. Hij nam deel aan diverse glassymposia en exposities. Daarnaast voerde hij ontwerpen uit voor architecten designers en kunstenaars. Sinds begin jaren negentig is hij workshopleider, gastdocent en examinator op verschillende kunstacademies in Nederland en Fachhochschulen in Duitsland.

Jens Pfeifer (1963) is kunstenaar en hoofd glasafdeling van de Gerrit Rietveld Academie. Zijn oeuvre bestaat uit sculpturen, tekeningen en fotografie. Zijn interesse ligt in de paradox of vreemde verhouding die we met onze omgeving hebben. In zijn werken onderzoekt en benadert hij de visuele vormen van culturele identiteit. Met een consistente nieuwsgierigheid naar de materialiteit van dingen, gebruikt hij glas, staal, plastic, inkt en papier of een camera om zijn artistieke verhaal uit te drukken.
Jens Pfeifer is opgeleid in Londen en Amsterdam, waar hij momenteel de functie van afdelingshoofd vervult bij The Large Glass Department van de Gerrit Rietveld Academie. In 2014 was hij mede-initiatiefnemer van het tijdelijke masterprogramma Material Utopias voor het Sandberg Instituut. Hij initieerde en coördineerde ‘The Glass Virus, Think Tank voor educatieve strategieën en perspectieven’ in 2013. Sindsdien is hij sterk betrokken bij de organisatie van een Europees platform voor glaskunst.
Zijn onderwijservaring omvat academies en workshops in ondermeer Tsjechië, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Litouwen, China en Turkije.

Piet Augustijn (1948) was van 1995 tot 2013 conservator hedendaagse kunst van het Gorcums Museum in Gorinchem. Hij is eindredacteur van het tijdschrift Fjoezzz en hoofdredacteur van KLEI keramiek magazine. Daarnaast schrijft hij voor BEELDEN Magazine en heeft hij incidentele publicaties. Ook is hij tentoonstellingsmaker en curator van uiteenlopende tentoonstellingen in verschillende disciplines.

Han de Kluijver (1950). “Na het afronden van de Akademie van Beeldende Kunst halverwege de jaren zeventig, ben ik architectuur en stedenbouw gaan studeren. In 1983 startte ik mijn eigen bureau HDK architecten bna bni bnsp. Inmiddels is de leiding van het bureau door iemand anders overgenomen. Ik mag voor de derde maal voorzitter zijn van Bernardine de Neeveprijs (2015 uitreiking DordtYart en 2018 bij Museum Jan van der Togt).

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 60 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.