Expositie van de genomineerden Bernardine de Neeve-prijs 2021

De drie genomineerden laten nieuw werk zien in de eindtentoonstelling in Museum JAN in Amstelveen  t/m 9 januari 2022.

Van links naar rechts: Nataliya Vladychko, Judith Roux (prijswinnaar) en Jenny Ritzenhoff.

Symbolische overhandiging van de prijs aan  Judith Roux

Werk van Judith Roux

De jury en de prijswinnaars bijeen

Juryrapport Bernardine de Neeve-prijs 2021

In maart 2021 werden in het Nationaal Glasmuseum Leerdam drie kunstenaars genomineerd voor de Bernardine de Neeve-prijs 2021: Jenny Ritzenhoff, Judith Roux en Nataliya Vladychko. Deze presenteerden hun werk in een tentoonstelling in Museum JAN in Amstelveen ( 5-11-2021 t/m 09-01-2022) waar ze nieuw werk in combinatie met eerder gemaakt werk lieten zien. Alle drie realiseerden ze nieuw werk waarover de jury op zondag 21 november oordeelde en JUDITH ROUX als winnaar aanwees.

Jenny Ritzenhoff

Bij de nominaties was de jury benieuwd of Jenny Ritzenhoff (1973) een nieuwe inhoud aan haar sculpturale werk zou kunnen meegeven. Dat is zeker gelukt. Hoewel haar beeldtaal tot op zekere hoogte gelijk is gebleven, is de aanpak veranderd. Werden tot op het bot ontlede objecten tot nu toe hangend getoond, het nieuwe werk is horizontaal en verwijst zowel naar landschappelijke als architecturale elementen. Met subtiele verwijzingen naar de Duitse Romantiek is het werk monumentaal en vernieuwend te noemen, maar is het nog onvoldoende uitgewerkt. De jury vindt een integratie van glas en sokkel interessant, maar adviseert om hier nog eens goed naar te kijken.

Judith Roux

Het werk van Judith Roux (1992) is af, maar kan ook in deze presentatie nog steeds een opstap naar een meer rigoureuze ontwikkeling betekenen. Het werk werd vernieuwend genoemd maar er werden ook vraagtekens gezet hoe verder te gaan. Contouren van architectuur kenmerken het werk waarin het licht en de optiekwerking vrij spel hebben.

De jury: Haar werk is een zoektocht naar zuiverheid, spannend door de openingen en het meest vernieuwend. De spirituele worsteling heeft geresulteerd in uitgesproken sculpturen. Op een abstracte manier wordt een bergwandeling beschreven waarbij het aardse en het hemelse dicht bij elkaar komen.

Nataliya Vladychko

Het werk van Nataliya Vladychko (1977) is verrassend en technisch goed uitgevoerd. Nieuw zijn de portretten, een stap verder in haar ontwikkeling. De jury had graag wat meer foto’s gezien. De tekeningen en aquarellen sluiten mooi aan op de ontkiemende plantjes in glas. Toch mist de jury een samenhang in het geheel. Hoewel het verhaal breder is gemaakt, lijkt het of de portretten en dagboektekeningen geen verbinding hebben met de rest van het werk. De jury noemde het werk metaforen voor het leven.

De jury, 21 november 2021:
Tomas Hillebrand, Jens Pfeifer, Christine Vanoppen, Hein van de Water, Han de Kluijer (voorzitter), Piet Augustijn (secretaris)

Meer over de BdeN-prijs in GLAS 4-2021. Het volledige juryrapport is ingesloten bij het tijdschrift.

Werk van Jenny Ritzenhoff

Werk van Nataliya Vladychko

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts €66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.