Voorjaars Glasdag / ALV 2024

Op 10 maart hebben we onze voorjaars vergadering gehouden in Kasteel Cannenburch te Vaassen.

De agenda voor deze dag was voorafgaande aan de bijeenkomst op onze website en in de Nieuwsbrief gepubliceerd. Het bestuur heeft enkele mededelingen gedaan, waaronder over een veel belovend gesprek dat we kort geleden hebben gehad met de Stichting ModernGlas. Als bestuur verwachten we hier veel van en zullen jullie op de hoogte houden over de voortgang van de gesprekken, zowel in nieuwsbrieven als in ons magazine.

Zoals gebruikelijk in de voorjaars vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen jaar.

We zijn keurig binnen de begroting gebleven en hebben zelfs een plus. De kascommissie heeft namens de leden het gevoerde beleid gecontroleerd en akkoord bevonden.

Ook is er in deze vergadering afscheid genomen van drie bestuursleden. Mw Renée Korbee en de Hr Job Meijhuizen hebben om persoonlijke redenen afscheid genomen. De Hr Ron Geurts had in de najaarsvergadering al aangekondigd dat hij afscheid nam. Hij kon, als gevolg van een operatie kort geleden, ook niet persoonlijk aanwezig zijn. Maar er was een video verbinding met hem gelegd, waardoor hij toch nog enige toelichting kon geven over de cijfers van 2023. Het bestuur heeft hem als Vriend van de VVMG benoemd en heeft dit uitgedrukt door hem symbolisch  een glazen bord van de Italiaanse kunstenaar Alfredo Barbini aan te bieden. Dit zal op korte termijn bij Ron bezorgd worden.

Hij is als penningmeester opgevolgd door Ans Vollering  die in de najaar vergadering al was geïntroduceerd en het afgelopen half jaar reeds meeliep in het bestuur.

Het bestuur heeft verder  een aantal lopende zaken toegelicht. Betreffende het ledenobject 2024 (Er zijn een drie-tal kunstenaars benaderd die op korte termijn hun voorstel zullen indienen). Het aantal inschrijvingen voor de Bernardine de Neeve prijs valt tegen. Hier zal aanvullende actie op genomen worden door het bestuur. En wat betreft de reis naar Berlijn, de GAS – Conferentie: zo gauw het programma bekend is zullen de leden die belangstelling hebben op de hoogte gebracht worden.

A4
A10
A11
A13
A12
A15
A14
A16
A18
A8
A3
A9
A2
A6
A7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
                                   Foto’s Pierre Don – Renee Korbee

Na een korte pauze zijn er een 2-tal lezingen verzorgd.

Rob Laagland heeft een introductie gegeven over de Stichting Glaskunst en de op dat moment  ‘lopende’ expositie in Kasteel Cannenburch ‘Glas: Verstild  Water’.

Paul Funcken heeft een introductie gegeven over zowel de start-up van de stichting glaskunst waarvoor hij een installatie heeft laten zien in augustus 2023 in de slotgracht van het kasteel Cannenburch. Als ook een introductie over het werk dat hij in de expositie heeft en zijn werk en inspiratie bronnen voor zijn overige werk.

Hierna zijn we met 2 groepen de expositie in Kasteel Cannenburch gaan bezoeken.

Klik hier om de uitgereikte ledenobjecten (van de VVMG)  te bekijken >>