Onze activiteiten

De Vereniging van Vrienden van Modern Glas (VVMG) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich inzet om glaskunst te vieren, promoten en bevorderen. Met circa 900 leden is VVMG de grootste vereniging van liefhebbers van modern glas in Nederland en België. Onze leden zijn verzamelaars, kunstenaars, maar ook galeriehouders en musea.
Lees meer >>

VVMG organiseert diverse activiteiten voor de leden:

De Algemene Ledenvergadering (ALV) komt tweemaal per jaar bij elkaar. De bijeenkomst wordt ook gezien als een ledendag en gecombineerd met een lezing, rondleiding of bezoek aan een tentoonstelling.

Publicatie van het kwartaalblad ‘Glas – Magazine voor Glaskunst’.

Minstens vier maal per jaar wordt er een atelierbezoek georganiseerd. Leden krijgen de kans in een meer intieme setting een kijkje te nemen achter de schermen bij een glaskunstenaar of professional die met glas werkt.

Rondleidingen gerelateerd aan glas bijvoord bij tentoonstellingen of veilinghuizen.

Exclusief voor leden elk jaar een aan te kopen ledenobject van een geselecteerde kunstenaar.

De Bernardine de Neeve-prijs, een stimuleringsprijs voor vernieuwende glaskunstenaars. Wordt elke 3 jaar uitgereikt.

Jaarlijks een stipendium ter bevordering van de ontwikkeling van een of meerdere glaskunstenaars.

Uitreiking van de Vriendenprijs aan personen die een bijzondere bijdrage leveren of hebben geleverd aan de glaskunst en/of de vereniging.

Lustrumvieringen worden gebruikt om de vereniging en de glaskunst/glaskunstenaar voor het voetlicht te brengen.

Via Vraag en aanbod kunnen leden een oproep plaatsen.

De nieuwsbrief wordt 4-8 maal per jaar digitaal verspreid, met berichten van het bestuur, aankondigingen van onze activiteiten, aanbevolen tentoonstellingen en meer.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.