Robijnen jubileum Vereniging Vrienden van Modern Glas

Expositie, Foto wedstrijd, Veiling, Tafeltjes project, Virtuele ‘jubileum’ presentaties

Jubileum Vereniging Vrienden van Modern Glas
In 1986 werd de Vereniging van Vrienden van Modern Glas opgericht door een aantal mensen, waaronder
D. Copier en B. de Neeve. Dat betekent dat in 2021 onze vereniging 35 jaar bestaat!

De vereniging, aanvankelijk een kleine groep mensen die de hedendaagse glaskunst wilde promoten, waren voornamelijk leden uit het westen van het land. Door de jaren heen is de vereniging groter en internationaal uitgegroeid .
Wij willen uiteraard ons jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Onze vereniging is tot een internationaal podium voor glaskunst uit de Lage Landen uitgegroeid .

Ondanks de wetenschap dat het covid 19 virus nog onder ons is, laten we ons er niet van weerhouden om plannen te maken, met het vertrouwen dat er in 2021 toch het een en ander mogelijk zal zijn.

Wat zijn die plannen?
De jubileumcommissie houdt u op de hoogte van de ontwikkeling via het tijdschrift Glas, nieuwsbrieven, sociale media en de meest actuele informatie en updates via deze pagina.
Gezien de snelle ontwikkelingen van het virus en de maatregelen daaromheen bent u via deze kanalen zo snel en optimaal mogelijk op de hoogte van het al of niet doorgaan van geplande activiteiten.
Het centrale thema van het jubileumjaar is Verbinding.

De lezing waarmee we ons jubileum jaar hadden gepland te openen, komt te vroeg gezien de huidige ontwikkelingen van het covid-19 virus.

We zijn van plan dit naar een later tijdstip te verschuiven, we vinden het namelijk een mooi moment om ook vooruit te kijken. Een discussie met belangen vertegenwoordigers zal zeker inzichten opleveren. Ook de contacten die we reeds hebben opgedaan zullen tot activiteiten in de toekomst leiden, daarvan zijn we overtuigd!

Expositie in het Nationaal Glasmuseum

Een succesvolle expositie is geeindigd op 15 augustus.

Terug kijkend kunnen we concluderen dat, ondanks de valse start, de ledenexpositie een zeer groot succes was.

Zowel wat aantal deelnemers, ingezonden hoeveelheid werken en bezoekers betrof.

De reacties waren zeer positief.

 

Foto wedstrijd

Foto wedstrijd met het thema ’Verbinding en glaskunst’

Er zijn vele inzendingen geweest voor deze foto wedstrijd met bovenvermeld thema.

Het was duidelijk dat inzenders moeite hadden met het thema.

Er zijn veel afbeeldingen van objecten ingezonden die een relatie hadden met ‘verbinding’.

Na uitvoerig beraad van de Jury, bestaande uit de jubileum commissie en 2 externe jury leden, is de eerste prijs eensluidend toegekend.

Over de 2de prijs is langer gediscussieerd, maar uiteindelijk is die ook toegekend.

De Jury bestond dus uit de cie leden, aangevuld met Richard Willebrands (fotograaf)en Richard Price (Kunstenaar)

Veiling
Voor leden die met name jonge kunstenaars een warm hart toedragen  organiseren we een veiling van glaskunstobjecten. Veiling periode van 27 augustus t.m. 26 september.
Tijdens de veiling is er geboden op een aantal objecten.

25 % Van de objecten is verkocht. Geen slecht resultaat voor de eerste veiling die we op deze manier organiseren.
Voor de vereniging, en met name voor de kunstenaars, heeft dit het mooie bedrag van 1327 euro opgeleverd. Hiermee kunnen we een aantal extra stipendia uitreiken.

Een aantal van de objecten op de veiling zijn het Nationaal Glasmuseum geexposeerd zijn geweest tijdens onze jubileum expositie.

Tafeltjes project en presentaties tijdens ALV/Ledendag
Op 31 oktober 2021 vindt in het kader van ons jubileum tijdens de ALV/Ledendag, eenmalig weer het tafeltjesproject plaats. Het tafeltjes project was een lange tijd, tijdens de ledenvergaderingen een grote hit. Vanwege het jubileumjaar is het project nu een eenmalige activiteit. Het tafeltjesproject houdt in dat u uw glasobjecten die u in mogelijk in de weg staan of waar u mogelijk andere glasverzamelaars blij mee kunt maken te koop of te ruil kunt aanbieden op uw “tafeltje”. U mag ook boeken, zelf vervaardigde objecten, cursussen en dergelijke aanbieden.
Nu de Glas en Keramiek beurs niet doorgaat een mogelijkheid om in ieder geval leden te bereiken met uw aanbod.

In verband met de beschikbare ruimte willen we een zo breed mogelijk aanbod bieden. Mogelijk zal er bij te grote belangstelling geselecteerd worden op categorie, en natuurlijk op binnenkomst van de aanmeldingen.
U kunt zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar jolandaletterie@hetnet.nl.
Vergeet niet uw naam adres, e-mail adres en telefoonnummer te vermelden.

Virtuele ‘jubileum’ presentaties
Gedurende het gehele jaar willen we een aantal presentaties/bezoeken online houden. De bedoeling is om kunstenaars en anderen de gelegenheid te geven om ons iets te vertellen en te laten zien.
De vorm waarin zal sterk afhangen van de presentator en gekozen onderwerp.
Dit zal gedeeltelijk ‘live’ gebeuren en gedeeltelijk op ons ‘eigen’ youtube kanaal/pagina Jubileum presentaties. Hier bestaat dan ook de mogelijkheid om de presentaties terug te kijken op door u gewenste momenten.
Kijk op deze pagina om te zien welke filmpjes al geplaatst zijn, klik hier om er rechtstreeks naar toe te gaan of ga er in het vervolg rechtstreeks naar toe via het menu boven aan deze pagina.

Public Relations
Uiteraard willen we dit jubileumjaar gebruiken om onze naamsbekendheid te vergroten en nieuwe leden te werven. Dit willen we doen door actief aanwezig te zijn op diverse glaskunstmanifestaties en plaatsen waar glaskunst gepromoot wordt in Nederland en België.

Gezocht
Wij willen graag in contact komen met een lid die het leuk vindt om , samen met een lid van de jubileumcie, een atelier bezoek af te leggen of iemand te bezoeken die iets interessants kan vertellen over de glaswereld. We verwachten dat degene die meegaat hier een leuk filmpje van maakt.
Wij willen dan dit filmpje op onze jubileumpagina plaatsen; zie www.modernglas.nl/jubileum-video-presentaties/

Ook zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden om tijdens een glaskunstmanifestatie aanwezig te zijn en (globale) enthousiaste informatie aan bezoekers te geven, zowel in Nederland als in België.

Bent u nog geen lid maar is uw interesse gewekt?
Vanaf slechts € 66 per jaar wordt u nu lid van de Vereniging van Vrienden van Modern Glas, ontvangt u ons kwartaalblad én kunt u deelnemen aan al onze activiteiten.
Hier leest u meer over onze lidmaatschappen.